16.7.2024

Matkaehdot

Lomalinjan matkaehdot

Lataa ja lue Lomalinjan matkaehdot – yhdistelmä Yleisiä matkapakettiehtoja (Yme) ja Lomalinjan lisä- ja erityisehtoja – ennen matkavaraustasi. Jokaisen matkan matkakohtaiset maksu- ja peruutusehdot on kerrottu matkan sivuilla ”Matkan hinta ja lisätiedot” -osiossa. Lisätietoja tarvittaessa asiakaspalvelustamme.

Näitä ehtoja sovelletaan matkoihin, jotka on varattu 1.1.2024 alkaen:

Lomalinjan matkaehdot 1.1.2024 alkaen (pdf)

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)